Home

Økonomiske begreper

Den økonomiske og monetære union, med blant annet overgang til felles valuta for EU-landene fra 1. juli 1999. ØMU ble endelig vedtatt i den omstridte Maastricht-traktaten i 1991, etter gjennomføringen av det indre marked, et felles EU-marked med fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft For at forstå baggrunden og problematikkerne i finanskrisen, er det væsentligt at have styr på de mange økonomiske begreber, der bruges af eksperter og politikere. Peter Birch Sørensen, der er professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og har en ph.d. i økonomi, giver her en forklaring på nogle af de vigtigste termer. 1. BN Norsk bok med begreper og definisjoner på ord, finnes dette? 05.12.2019 2019 Skolehverdag; Hva er forskjellen mellom felleseie og særeie? 23.09.2015 2015 Ekteskap; Kan jeg snakke anonymt med noen om økonomiske spørsmål ? 29.08.2019 2019 Dårlig råd; Definisjon av formue. 05.07.2010 2010 Økonomien di Ulike begreper innenfor personlig økonomi. Innenfor personlig økonomi er det mange ord som blir brukt som kan være vanskelige å forstå. Her vil du få muligheten til å sjekke at du kan dem. Flytt de riktige begrepene til riktige forklaringene Oversikt over inntekter og utgifter over en periode begreper i regnskap og økonomi Erling Maartmann-Moe. Regnskap • Mange slags regnskap De viktigste oversiktene er: • Resultatregnskap virksomhets samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling. - hvor mye en bedrift har tjent i løpet av en periode (et år) - hvilke verdier bedriften disponerer over,.

Økonomisk ordlist

Du er ikke alene om å synes at økonomiske ord og uttrykk er vanskelige. Politikere og eksperter snakker ofte i store ord, og det kan ofte være vanskelig å følge med på alle de vanskelige ordene de bruker. For å hjelpe deg på litt på vei har vi derfor samlet en oversikt over noen av de vanskelige økonomiordene som ofte brukes av. En liste af økonomiske ord / begreber med forklaringer - ordliste for brugere af økonomisystemer (ERP) / regnskabsprogrammer og andre Norske økonomiske forskere i etterkrigstiden, spesielt Ragnar Frisch, Trygve Haavelmo og Leif Johansen, anvendte i stor grad matematikk - og i noen grad begreper og metode fra fysikk - for å beskrive, modellere og forutsi virkningen av økonomiske endringer og økonomisk politikk Her finner du en liste over matematiske begreper med korte forklaringer. Tallteori. Læren om egenskapene hos de hele tall, for eksempel det som angår oppspalting i faktorer, Eksempler: økonomiske modeller, modeller for befolkningsvekst, fysiske modeller om klimaendringer 10 vanlige økonomiske begreper og ord Når brevene fra banken begynner å bli gresk, er det på tide å lære seg noen nyttige økonomiske begreper og ord. Viktigheten av å forstå økonomiske begreper, kan ikke undervurderes dersom du skal ta opp lån eller foreta andre finansielle vurderinger

mest alminnelige ord og begreper i den økonomiske statistikken for øvrig. Også en god del ord og begreper fra annen statistikk er tatt med. Et sentralt utgangspunkt denne gang er engelske ord og begreper i den internasjonale standarden SNA 1993 (System of National Accounts), som er den nye internasjonale nasjonalregnskapsstandarden Løsningen - økonomiske begreper Sjekk hvor mange av de 10 spørsmålene du svarte rett på. Se om du hadde peiling på grunnlegende økonomiske begreper Analytiske kontrollhandlinger består i analyser av økonomisk informasjon gjennom en undersjøkelse av mulige sammenhenger mellom både økonomiske og ikke-økonomiske data. Analytiske kontrollhandlinger omfatter også undersøkelser av identifiserte fluktasjoner og sammenhenger som ikke samsvarer med annen relevant informasjon eller som i vesentlig grad avviker fra forventede beløp

Begreper. Endret 18. jun 2020. Flyktningregnskapet. FLYKTNINGREGNSKAPET 2020 . Hva er forskjellen på en asylsøker og en kvoteflyktning? Og hva er egentlig en internt fordreven person? Det kan være vanskelig å holde styr på begrepene om flukt. Svarene finner du her i Flyktninghjelpens ordbo Økonomi › Økonomiske begreber. Introduktion. Hvad er penge? Prisen på penge. Udbud og efterspørgsel. Fri konkurrence og monopol. Konkurrenceevne. Betalingsbalancen. Aktier og obligationer. Den offentlige sektor. Skatter, moms og afgifter. Danskernes forbrug. Har du brug for hjælp Økonomiske begreper, Årsrapport 2016, Bærum kommune. Drift, investeringer, balansen, pensjon og premieavvik, pensjonsfond Økonomiske analyser Tidsskriftet Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall

Denne ordboken inneholder forklaringer av en del begreper som brukes på regjeringen.no. Ved feil eller mangler, kontakt gjerne redaksjonen@dss.dep.no Kategori:Økonomiske ord og uttrykk. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 2 underkategorier, av totalt 2. E Endringsstyring‎ (1. Formålet med denne ordlisten er å gi en kort forklaring på ulike økonomiske begreper og lignende. Den er på ingen måte et fullstendig oppslagsverk. Jeg oppdaterer den med jevne mellomrom og legger til nye ting etter hvert som jeg skriver om ulike tema her på bloggen Her er forklaringer på noen vanlige økonomiske begreper: Dekning Dekning forklares som den minste enhet som kan omfattes av en forsikringsavtale. Ansvar, kasko og delkasko er eksempler på dekninger innen bilforsikring. Delkasko Delkasko Delkasko dekker skade på bilen din som følge av brann eller eksplosjon, tyveri, eller hærverk ved forsøk på tyveri, bruddskade på glassruter, [ Begreper innen økonomisk saksbehandling. Innhold. Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette kan raskere bidra til å forstå hva som menes, og dermed hva saken dreier seg om

Sentrale bedriftsøkonomiske begreper Verdiskapningprinsipper i økonomien. Kjetil Sander-12/11/2019. Sentrale bedriftsøkonomiske begreper Variabel og verdi. Kjetil Sander-12/09/2019. Sentrale bedriftsøkonomiske begreper Produksjonsfaktorer. Få full tilgang til alle artiklene Det florerer av økonomiske begrep som er vanskelige å forstå. For å få kontroll på egen økonomi, eller for å kunne følge med på både samfunns-og bedriftsøkonomi, er det lurt å lære seg betydningen av noen av disse begrepene. For eksempel er det greit å sette seg inn i enkelte begrep når du skal skaffe deg et boliglån i en bank Økonomiske begreper: budsjettlinje. Begrepet budsjett line har flere beslektede betydninger, blant annet et par som er selvinnlysende og en tredje som ikke er det. Budget linje som en uformell forbrukerforståels

Tips Regnskapslovens § 3-4 krever at årsregnskap og årsberetning skal være på norsk, med mindre departementet ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe annet. Ved behov for engelsk (eller annet språk) vil dette derfor normalt måtte utarbeides som tilleggsdokument til de norske originaldokumentene Lynkurs har eksempler og forklaringer på begreper som brøk, multiplikasjon, algebra og flere. Vi viser hvordan begrepene brukes og hvorfor det er viktig å kunne ulike begreper. I lynkursene treffer du også Karoline og Inger Christin som viser deg i videoene alt fra de ulike tall vi jobber med til hvordan løse en likning Leksjon: Det økonomiske kretsløpet. 1. Introduksjon. 2. Sammenhenger 3. Hendelser som påvirker kretsløpet 4. Oppsummering. Introduksjon. For å forstå makroøkonomi, er det nødvendig å forstå hvordan ulike deler av økonomien henger sammen. Det som skjer i en del av Begreper × Tøm søkefelt. Begreper. Mange av begrepene kan defineres på ulike måter, og det finnes ofte ikke omforent forståelse av begrepene. Likestilling. Likestillings- og diskrimineringsloven har som formål å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell.

Video: De 10 vigtigste økonomiske begreber - Kristeligt Dagbla

I forskning benyttes begrepet ofte bredere enn hatefulle ytringer som rammes av straffeloven. Hatefulle ytringer kan ses på som et samlebegrep som omfatter mer konkrete begreper som rasistiske, homofobiske, antisemittiske, antimuslimske eller fremmedfiendtlige ytringer. Det rommer altså flere gruppefokuserte antipatier i ett begrep Noen viktige økonomiske begreper. 4.1 - Innbetalinger og utbetalinger. Kontantstrømmer er det som påvirker langsiktige investeringer. Forskjell på kontantstrømmer og inntekter/utgifter er at kontantstrømmer ALLTID kan måles i kroner og øre Han beskriver alle sentrale økonomiske begreper og termer som kjennetegner denne verden, som transaksjonskostnader, increasing returns (fallende grensekostnader), long tail-prinsippet (lønnsomhet ved å selge enkle produkter det er liten etterspørsel etter), disruptive teknologier og -modeller, oppmerksomhetsøkonomi, nettverkseffekter og nettverkseksternaliteter (verdien av telefoni øker. Økonomiske begreper. Dette er noen av de økonomiske begrepene vi skal innom iløpet av undervisningen. Ungdommene vil også ha bruk for dem i forbindelse med case som skal leveres inn: Saldo: Sum innestående på en konto Oppgaver fra læreboka: Økonomi og ledelse: Begreper Oppgaven gjennomgår i hovedsak børsrelaterte emner. Spørsmålene som besvares omhandler blant annet aksjer, toll og tollunioner, handelsbalanse, nasjonalgjeld, nasjonalformue, BNP, arbeidsledighet, HAYEK og KEYNES økonomiske modeller samt børshandel og matforsyning

I Norge Gratis MeldingerKlepp Gratis Sex

Spørsmål om definisjon på økonomiske begreper

den økonomiske verdier er økonomiske begreper som er knyttet til prisen på varer og tjenester i markedet og med verdivurderinger som individer gjør i forhold til slike varer og tjenester.. Disse konseptene er nyttige for å vurdere individets økonomiske valg. Det vil si at tiltak av økonomisk verdi er basert på hva folk vil ha, selv om de ikke er veldig klar over hva de virkelig vil. Sentrale begreper og definisjoner Metode. Med begrepet metode forstås alle tiltak som benyttes for å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle En metodevurdering synliggjør også konsekvenser ved beslutninger, ved å vurdere økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser Økonomisk politikk handler om å utnytte arbeidskraften og pengene i samfunnet på en best mulig måte. Det er Stortinget som vedtar den økonomiske politikken. Den økonomiske politikken omfatter de fleste sider av samfunnet vårt. Det handler om hva vi skal bruke penger på, og hvordan vi skal skaffe inntekter til å betale for disse utgiftene Emnet gir deg en innføring i sentrale økonomiske begreper, modeller og styringsverktøy. Du vil også få en forståelse for konkrete økonomisk relaterte problemstillinger som du kan møte i en virksomhet og i samfunnet generelt. Emnet er primært utformet med tanke på deg som har annen faglig bakgrunn eller yrkespraksis, og som ønsker tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi

Ulike begreper innenfor personlig økonomi Regnehjelpe

Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside ordforklaringer til viktige økonomiske begreper brukt i sosial antropologi. Learn with flashcards, games, and more — for free

ØKONOMISKE BEGREPER BEGREPER DEFINISJONER Aksje En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og hver av aksjene i selskapet skal ha samme verdi. Aksjekapital Aksjekapital er den verdien eierne spytter inn i et aksjeselskap. Ved oppstart av selskapet kjøper eierne en andel av aksjene og tilfører kapital til selskapet. Aktiva Aktiva er et uttrykk for den delen av balansen hvor firmaet har sine. Økonomiske ord og begreper B- - -Bruttoareal Samme som bruksareal, men her brukes ytterveggenes ytterside. -Byggekostnadsindeks Dette er en indeks som... Økonomiske ord og begreper A - - -A konto Delbetaling av en regning eller lån. -Aksjeleilighet En leilighet i et boligaksjeselskap Den monetære illusjonen er en effekt som produseres når en agent styres av nominelle variabler i stedet for å bruke reelle variabler. Et individ kan ha en monetær illusjon når han oppfatter den nominelle økningen i inntekten, men ikke økningen i prisene, ved å kunne tro at han er i en bedre situasjon, men uten å være det. En situasjon der det er inflasjon er den beste måten å se. I dag snakker vi i økende grad om utdanning ved hjelp av økonomiske begreper. Tema for denne vitenskapelige antologien er demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Kapitlene hører hjemme under kritisk pedagogikk, der spørsmål om makt, dom

Begreper innen transport. Transportindustrien er fylt med spesifikke transporttermer og forkortelser som gir mange spørsmål og til tider kan virke litt forvirrende. Les videre for å lære hva som er ubetydelig meningsløst prat og hva som er essensiell informasjon Noen begreper og bakgrunnsopplysninger Oppgjørets økonomiske ramme - lønnsrammen. Denne blir, som tidligere, forhandlet frem sentralt av partene - det vil si, Staten ved Kommunal og moderniseringsdepartementet på arbeidsgiversiden og LO, YS, Unio og Akademikerne på arbeidstakersiden Pårørende er gitt rettigheter og oppgaver i lovverket. At du som pårørende har kunnskap om dine rettigheter, er til hjelp både for deg og den som er syk Etter gjennomføring av kurset skal studentene: - Ha forståelse av økonomiske begreper og teorier som er relevante for bærekraft. - Kunne anvende disse på spesifikke problemer eller politiske virkemidler. - Ha gode ferdigheter i å gjøre uavhengig innsamling av relevant informasjon, data og forskning Samfunnsøkonomi-Begreper 1 study guide by MarcusAP includes 11 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades

Sentrale begreper (ordbok) OM MEG; Økonomiske bobler; Sentrale begreper (ordbok) A Aksje: Eierandel i et selskap. Aksjeeieren er ikke ansvarlig for selskapets gjeld, i motsetning til hva som er tilfelle ved de fleste eierformer. Aksjekurs: Prisen per aksje Mitt mål med programmet har vært å øke denne kompetansen. Studiet har vært lærerikt, og gitt meg en høyere anvendbar kompetanse innenfor fagområdene samt gjort meg i bedre stand til å kommunisere økonomiske begreper Hva lærer du? Bachelorprogrammet i filosofi, politikk og økonomi er en treårig grunnutdanning som forener fagene filosofi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi, etter modell av de kjente Philosophy, Politics and Economics-programmene ved universitetene Oxford og Yale, men med større og tydeligere vekt på å bringe innsiktene i disse fagene sammen og i interaksjon De Tolv Begreper. 1. Det endelige ansvar og den høyeste myndighet for AAs Verdenstjenester bør alltid ligge i hele vårt Felleskaps kollektive samvittighet. 2. Tilstrekkelige operative midler og en rimelig reserve skal være dens forsiktige økonomiske prinsipp levekår - (økonomiske, materielle) vilkår som rår i et samfunn el. i en samfunnsgruppe likestilling - like muligheter og rettigheter for kvinner og menn. luftforurensning - sammensetning i atmosfæren av kjemikalier, gasser, partikler, eller biologisk materiale som medfører helsefare eller ubehag for mennesker eller andre levende organisme

Hva betyr de økonomiske ordene

 1. Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, var en oldtidskultur i østre Middelhav. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst
 2. 9.3.3 Forklaring av økonomiske begreper. I kapittel 10 Vedlegg finnes en oversikt over økonomiske begreper som brukes i dette handlingsprogrammet, og en forklaring av disse. Publisert 17. sep. 2020 kl. 21:33 Oppdatert 23. sep. 2020 kl. 13:28. Skriv ut. Del på Facebook Del på Twitter Del på e-post. Fant du det.
 3. Markedet forbindes med begreper som frihet, fleksibilitet, dynamisk og individuell. Makt, immobil, rigid og gammeldags er derimot knyttet til staten. I teorien er det økonomiske mennesket, Homo Economicus, et rasjonelt, mekanisk individ, og markedene fungerer perfekt
 4. Jeg ville forstå begreper som effektivitet, konkurransedyktighet, lønnsomhet og hva som fører til ulikhet. - Hva er et økonomisk språk? - En begrepsfesting av viktige økonomiske begreper. Mye kan måles, men ikke alt. For å forstå virkeligheten rundt oss, må vi ha presise begreper
 5. SPØK er enkelt og greit et huskeord, et akronym, som hjelper oss huske en enkel liste over ting vi kan se etter når vi skal analysere en historisk periode eller hendelse. Det står for Sosiale, Politiske, Økonomiske og Kulturelle forhold. Hva de forskjellige ordene kan inneholde av elementer kan du
 6. Pris: 657,-. heftet, 2016. Sendes i dag. Kjøp boken Makroøkonomi av Steinar Holden (ISBN 9788202474096) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri
 7. Økonomiske insentiver vil favne bredere Det foreløpige ISF-regelverket for 2020 legger opp til at lærings- og mestringstilbud innen psykisk helsevern og rus også kan utløse refusjon. Finansiering av de regionale helseforetakene består i hovedsak av en basisbevilgning og en aktivitetsbasert bevilgning, innsatsstyrt finansiering (ISF)

Ordliste for økonomiske ord og begreber med forklaringe

* Forstår og kan anvende økonomiske begreper og sentrale teorier * Har en basis som gjør hun/han i stand til å tilegne seg ny økonomisk kunnskap fra økonomisk litteratur og gjennom egne observasjoner. Undervisnings- og eksamensspråk Norsk. Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015. Flere begreper har blitt endret, her kommer første del av vår oversikt over nye og endrede ord og uttrykk Bølgebevegelser i den økonomiske aktiviteten. Gode konjunkturer (høykonjunkturer, oppgangstider) preges av stigende produksjon og ofte stigende priser, dårlige konjunkturer (lavkonjunktur, depresjon, nedgangstider) Sentrale begreper til kapittel 9: Norsk økonomi. Begreper fra økonomisk teori brukes til å måle effektivitet, kostnader, kvalitet og faglig standard på helsetjenester. Leger har tradisjonelt hatt vansker med å forstå hvordan disse økonomiske begreper, f.eks. lønnsomhet, kan appliseres på behandling av syke Ditt bidrag til å gjøre dette nettstedet til det beste oppslagsverket for økonomiske begreper, er alltid velkommen. Så ikke nøl med å ta kontakt, dersom du ønsker å bidra med nyttige innspill

Økonomi - Wikipedi

Ordliste - Matematikk

 1. I oppgaven er det lagt vekt på begreper, som er sentrale innenfor disse emnene. Stoffet er hentet fra kapittel 4-6 i samfunnsøkonomi-boken Pareto for vg2. Oppgaven er skrevet til hjelp foran en prøve og kan være til god hjelp før eksamen
 2. Begreper fra kapittel 5 Boikott La være å ha politiske, sosiale eller økonomiske forbindelser med personer, land eller firmaer. Bunker En bygning, gjerne under bakken, som er laget for at den ikke skal kunne ødelegges ved et bombeangrep
 3. Makroøkonomi begreper. Kjøpekraftsparitet: s. 95, 209: de valutakursene som gir samme pris på en vare i alle land. Priser og varer vil på lang sikt tilpasse seg slik at samme vare får samme pris både hjemme og i utlandet når man måler i felles valuta. Hypotesen holder ikke på kortsikt, men tenderer mot å holde på lang sikt
 4. Kunnskap. Studenten. kan gjøre rede for grunnleggende teorier relevante for å forstå finansmarkedenes oppgaver i en moderne markedsøkonomi; kan gjøre rede for sentrale økonomiske begreper relevante for å forstå og beskrive investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter som økonomisk aktivite
 5. Viktige begreper. Blandingsøkonomi: Et system som består av en blanding av offentlig eierskap og offentlige reguleringer og privat næringsvirksomhet. I en blandingsøkonomi opptrer staten og private side om side. BRICS-land: Er en samlebetegnelse på Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Globalisering: Flere utviklingstrekk som har ført til at større deler av verden trekkes inn i.
 6. Nøkkeltall er en økonomisk indikator som gir et hurtig overblikk over en virksomhet eller organisasjons regnskap.. Nøkkeltallene kan beregnes ut fra resultatregnskapet, eller ut fra balansen. Når man bruker nøkkeltall for å analysere en virksomhet, er det viktig å ta hensyn til hvilken bransje virksomheten er i, og hvilken type selskapsform den er

10 vanlige økonomiske begreper og ord - Forbrukslan

Løsningen - økonomiske begreper

Finansleksikon på nett

A « Økonomisk ordlist

 1. Sentrale begreper innenfor klimaforskningen Created with Sketch. Fredvang, Lofoten. Skrevet av CICERO med bidrag Virkninger av klimaendringene er hvordan de påvirker liv, livsgrunnlag, helse og velvære, økosystemer og arter, økonomiske, sosiale og kulturelle verdier,.
 2. Økonomidelen av emnet skal gi studentene en innføring i grunnleggende økonomiske begreper og beslutningsmodeller, samt gi studentene økonomisk forståelse. Dette danner grunnlaget for å drive virksomhet i Forsvaret på en forsvarlig måte, hvor økonomien er et hjelpemiddel for å oppnå dette. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1
 3. Lover og begreper: Erstatningsrett Erstatningsrett handler om hvilke vilkår som må være oppfylt ved skade eller tap forårsaket av skade. Denne artikkelen gir den en oversikt over de mest brukte lover og begrepe i erstatningsrett
 4. En person er bare asylsøker fra han eller hun har meldt seg for politiet i Norge og søkt om beskyttelse (asyl), fram til UDI eller UNE har behandlet søknaden og fattet et endelig vedtak.. Når asylsøkere har fått endelig svar på søknadene sine, kalles de ikke lenger asylsøkere
 5. istrative begreper, tankemåter, teorier og metoder. Har avansert kunnskap om økonomiske og ad

Begreper Flyktninghjelpe

Å kunne lese i økonomi og driftsledelse innebærer å forstå økonomiske begreper knyttet til regelverk, eierskap, landbruksdrift og ansettelsesforhold. Det innebærer å forstå og tolke avtaler, kontrakter og offentlige dokumenter og å bruke faglitteratur og andre skriftlige informasjonskilder 3 Diverse begreper knyttet til handel med finansielle instrumenter (alfabetisk ordnet) 3.1 Ad hoc-opsjoner 3.2 Aksjeindeks 3.3 Aksjeindeksobligasjon 3.4 Amerikansk opsjon 3.5 Bortfall 3.6 Børsnotert finansielt instrument 3.7 Call(-opsjon) 3.8 CFD (Contract for Difference) 3.9 Clearing 3.10 Clearingsentral 3.11 Depotkonto 3.12 Derivate Begreper, rettigheter og plikter; Begreper, rettigheter og plikter. Asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere - Begreper, rettigheter og plikter. Asylsøkere Økonomiske rettigheter. Asylsøkere i mottak med selvhushold mottar inntil kr. 2404 pr. måned i stønad til livsopphold Økonomiske rammer. De økonomiske rammene ved et tariffoppgjør beregnes oftest i prosent av den totale lønnsmassen i det aktuelle tariffområdet. Med dette menes alle lønnsmidler som er budsjettert til den etaten/gruppen man forhandler for

Økonomiske begreber - Cli

I dag er det den økonomiske globaliseringen som står i fokus. Historikere påpeker til stadighet at økonomien var omtrent like globalisert før 1. verdenskrig som i dag, - at dagens situasjon altså ikke er ny. Men i praksis er en slik vurdering for snever, ettersom dagens økonomiske globalisering foregår i en helt annen kontekst enn den. Leseren vil også lære sentrale økonomiske begreper. I boken legges det vekt på eksempler og anvendelser, slik at studentene lærer å bruke faget til å forstå de viktigste økonomiske sammenhengene. Fremstillingen knyttes opp mot norske forhold, som virkningene av petroleumsvirksomheten på næringsstruktur og kostnadsnivå i Norge Viktige begreper innen regnskap, ulike regnskapstyper, hovedrapportene og ulike nøkkeltall. NOK 50.00 - Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevogne kan gjøre rede for sentrale økonomiske begreper relevante for å forstå og beskrive investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter som økonomisk aktivitet; kan beskrive det teoretiske grunnlaget bak metoder som brukes for å lønnsomhetsberegne investeringsprosjekte økonomiske ressurser til en annen part på et fremtidig oppgjørstidspunkt. En usikker forpliktelse har ukjent størrelse eller oppgjørstidspunkt. Definisjoner og begreper 3.1 Alminnelige definisjoner I denne standarden brukes følgende definisjoner: Et foretak har en

Økonomiske begreper Årsrapport 2016 Drift, balanse

Kl 10:15 - 12:00 Økonomiske Begreper og Betydningen for Styrerollen Formålet med denne sekvensen er at deltakerne skal kunne forstå styrerollen i lys av bedriftsøkonomiske begreper. Det legges vekt på hva loven krever av styrets økonomioppgave og hvordan oppgaven kan komme til uttrykk på en verdiskapende måte Kunnskap: . har studenten god kunnskap om økonomiske forhold som vil påvirke en virksomhets evne til å realisere spesifikke mål; har studenten inngående kjennskap til begreper og modeller som grunnlag for å beskrive og forstå ulike virksomhete Den politiske betydningen borgerne fikk, hadde sitt grunnlag i den større økonomiske selvstendigheten borgerne etter hvert hadde fått bl.a. gjennom handel. De ble dermed en egen politisk kraft i opposisjon til de geistlige, førstestanden i den franske nasjonalforsamlingen, og mot adel, andrestanden i nasjonalforsamlingen

Nasjonalregnskap og konjunkturer - SS

Hvilke økonomiske feller går Benjamin i underveis? Er Benjamins familie og venner fornøyde med hvordan han håndterer økonomien? Og er dere enige i reaksjonene deres? Lærer Benjamin noe av å få være Teenage Boss? I tilfelle, hva da? Diskuter: Burde ungdom lært mer om personlig økonomi på skolen Begreper Anbud brukes om å utføre et oppdrag til en på forhånd avtalt pris. Å legge noe ut på anbud betyr at bedrifter kan levere inn sine tilbud om pris Det er en 133 siders ordrik utredning, som i det vesentlige betjener seg av økonomiske begreper og analyser, og som munner ut i visse tiltak for å såkalt sikre lønnsomhet. Som ledd i dette foreslår utvalgets flertall endringer i kvoteordninger, leveringsplikt, bearbeidingsplikt og andre slike reguleringer som bygger på det prinsipp at fiskeressursene er et felles gode

Konstitusjonell ordbok - regjeringen

 1. Viktige begreper Abdisere: gi avkall på en tittel.Særlig brukt om konger, keisere og fyrster som fratrer sitt embete Antikken: historisk periode ca. 700 f.Kr. til 500 e.Kr.To hovedperioder; gresk og romersk tid Bannlyse: utestenge noen fra den katolske kirken Beretning (bruk av kilden): dvs. at vi studerer innholdet i kilden Danelagen: område i Øst-England der dansk lov gjaldt
 2. Kategori:Økonomiske ord og uttrykk - Wikipedi
 3. Livet på budsjett: Økonomi ordlist

Økonomiske Begreper D - E - Ordbok - Lån, Finans og Penge

 1. Begreper innen økonomisk saksbehandling - Trondheim kommun
 2. Sentrale Bedriftsøkonomiske Begreper eStudie
 3. Økonomiske begrep - Penge
 4. Økonomiske begreper: budsjettlinj
Ektefellenes økonomiske forhold – en introduksjonSamfunnsøkonomi 1 : studieretning for allmenne, økonomiske- Stoltenberg sviktet i forvaltningen av oljen
 • Nav 13 07.05 skjema.
 • Hvorfor feirer vi 17.mai barn.
 • Vin til biff 2018.
 • Compo basacote plus 12m.
 • Løiten linjeakevitt.
 • Ford escort xr3i cabrio.
 • Hjemmelaget hamburger ida.
 • Antonyme.
 • Adjektivfortelling mal.
 • Fylkeslegen i nordland.
 • Scott eastwood søsken.
 • Bilulykke ålesund.
 • Leveringstid i3s.
 • Oulu university.
 • Lwl multimode 50/125.
 • Imagenes de la virgen de guadalupe con movimiento para descargar.
 • Frisør hamar.
 • Halsbetennelse hund.
 • Philip ruud.
 • Hvor mange kilo kan en islandshest bære.
 • Leer ostfriesland deutschland bevölkerung.
 • Krabbearter i norge.
 • Dørkrans kunstig.
 • Scheune krumbach speisekarte.
 • Rs3 wand of treachery.
 • Hjemmelaget ravioli med ricotta og spinat.
 • Kobe biff mathallen.
 • Min sky iphone.
 • Sursild krydderblanding.
 • Istdp forkurs.
 • Bürgerbüro kaufbeuren neugablonz öffnungszeiten.
 • Visa vietnam.
 • Itp symptomer.
 • Andregangsintervju spørsmål.
 • Oman salalah erfahrungen.
 • Kantstopp buss.
 • In the court of the crimson king lyrics.
 • Beinskjørhet kreft.
 • Kartbahn landsberg.
 • Lage alkohol hjemme.
 • Spielaffe mädchen.