Home

Fylkeslegen i nordland

Fylkesmannen i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø. Fakturadresse. Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 974 764 687 Bestillerreferanse skal oppgis: 2180xxx 2180 (firmakode) + tre bokstaver (initialer til bestiller) Les mer om hvordan du sender elektronisk faktura he Fylkesmannen i Nordland følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter. 26.10.2020 Fylkesmannen blir statsforvalteren fra nyttår Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter

kontakt Fylkesmannen i Nordland - Fylkesmannen i Nordland

Helse og omsorg og sosialtjenester - Fylkesmannen i Nordland

 1. Det gamle NRK-fylkesleksikon som ble overtatt av Nordland fylkeskommune. HEr finner du mange artikler om ulike tema i Nordland
 2. Besøksadresser. Postadresse: Fylkesmannen i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. Send sikker melding til Fylkesmannen. E-post: fmnopost@fylkesmannen.no Fakturaadresse. Organisasjonsnummer: N-974 764 68
 3. imum 35. Fylkestinget velger selv fylkesordfører og varaordfører blant sine medlemmer. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv

Fylkeslegen Nordland bedrifter gulesider

 1. Kr 735 000,- er klar til fordeling til etablerte og planlagte Frisklissentraler i Nordland. 11.12.2012 Bedre pasientsikkerhet med e-resept I februar 2013 er løsningen med elektroniske resepter innført i hele landet. Da er e-resept den nasjonale metoden for resepthåndtering blant leger utenfor sykehus
 2. Liste over Nordlands fylkesmenn begynner i 1669, og omfatter amtmenn i Nordlandenes amt (1669-1680) og Nordlands amt (1680-1918) og fylkesmenn i Nordland fylke fra 1919 til idag.. Ved Lov om forandring av rikets inddelingsnavn av 14. august 1918, skiftet Nordlands amt den 1. januar 1919 navn til Nordland fylke.Samtidig ble begrepene amt og amtmann erstattet av fylke og fylkesmann
 3. Fylkesrådet har seks medlemmer, og fungerer som Nordlands regjering

Jan-Petter Lea er i Statsråd i dag utnevnt til ny fylkeslege i Nordland Pasient- og brukerombudet i Nordland er klare til å hjelpe deg i spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient Kari Anne Bøkestad Andreassen er fylkesordfører i Nordland i perioden 2019 - 202 Før han begynte i jobb hos Fylkesmannen i Nordland har han blant annet jobbet ved St. Olavs hospital i Trondheim og Nordlandssykehuset i Bodø. Sundnes er også utdannet veterinær og jobbet en kort stund som det før han penset inn på medisinstudiet. 46-åringen overtok etter Jan Petter Lea som har hatt stillingen fram til 1. mai 2019 Nordland er et fylke som strekker seg rundt 500 kilometer fra grensen mot Trøndelag i sør til grensen mot Troms og Finnmark i nord. Nordland har grense mot Sverige i øst, og utenfor kysten i vest ligger Norskehavet. Fylket kan deles i fem hoveddeler: Helgeland sør for Saltfjellet, Salten videre nordover til Tysfjorden, Ofoten omkring Ofotfjorden og øyrikene Lofoten og Vesterålen i nordvest

Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025. Mitt Nordland - mi framtid. Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 ble vedtatt av fylkestinget 27.02.13. Fylkesplanen er en plan for den helhetlige utviklingen i fylket, og er et resultat av en bred prosess med blant annet regionale strategiseminar i alle sju regioner Fylkesnemnda i Nordland. E-post: bodo@fylkesnemnda.no Telefon: 75 53 90 00 Postadresse: Postboks 303, 8001 Bod ø.

Kontaktinformasjon for Fylkesmannen i Nordland Bodø, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Fylkesnemnda for barnevern og sosiale Saker i Nordland fra , 100441502S1 - Fylkesnemnda for barnevern og sosiale Saker i Nordland Velg kategori i menyen til venstre eller søk. Ingen skjema Søk etter skjema Søkefras

Fylkeslege i Nordland - IO

 1. Fylkeslegen i Nordland avdramatiserer legionellabakteriens smittefare. Ifølge fylkeslegen er det normalt med årlige enkelttilfeller av sykdommen. Publisert 26.01.2006, kl. 10.15 Oppdatert 26.01.
 2. Nordland skal være et trygt og godt fylke for barn og unge å vokse opp i. - Utrygge barn har dårlige læringsforutsetninger. Alle voksne har en plikt til å se dette og gjøre noe med det, sa fylkesmann Tom Cato Karlsen under lanseringen av Partnerskap mot mobbing i dag
 3. Fylkesmannen I Nordland - skattekontoret, brannstasjon, distriktstannklinikk, kulturskolen, rådhus, helse, miljøstasjon, landbrukskontor, idrettslag, omsorgssenter.
 4. Fylkeslege (tidligere amtsfysikus) er den øverste offentlige lege i et fylke i Norge. Stillingen innbefatter rådgivningsfunksjon for fylkesmannen og fylkets øvrige myndigheter i spørsmål som gjelder helsestell og funksjonen er nærmeste overordnede for de øvrige offentlige leger i det aktuelle fylket
 5. Helgelandssykehuset varsler om urovekkende avvik ved tykktarmskreft-operasjoner i Sandnessjøen siden 2016. Nå ber de Helsetilsynet se på saken

Kontaktinformasjon for fylkesmennene / fylkesleger

 1. ne, fylkeslege, fiske, aktiviteter.
 2. Fylkesmannen i Nordland fra , 100482758S1 - Fylkesmannen i Nordland
 3. Fylkesmannen er statens representant i fylket og er klageinstans i en rekke saker. Denne artikkelen tar for seg klager til fylkesmannen. Hvordan klage til fylkesmannen? I det følgende skal du få advokattips til hva en klage må inneholde og hvordan du bør argumentere for å vinne frem i saken
 4. - Fylkesmannen i Nordland jobber nå med å planlegge for en pandemi. Det innebærer at vi må sørge for å kunne løse våre oppgaver, også dersom 25 prosent av våre ansatte er syke eller fraværende. Dette er krevende, og tar en del av ressursene våre, påpeker fylkeslegen
 5. Fylkeslegen i Nordland ber Sørfold kommune informere om hvordan de følger opp saken om Stein Idar Storåker og Sørfold sykehjem
 6. istrasjon i Norges fylker. Ordet fylkesmann benyttes også om det ad

Passordet vil bli sendt til deg på din e-post. Passordgjenoppretting. Gjenopprett passordet dit Med bakgrunn i det som blir karakterisert som «flere alvorlige hendelser», har Helgelandssykehuset sendt bekymringsmelding til Fylkesmannen i Nordland om en lege som arbeider som vikarlege i [] Filed Under: Nyheter , Sykehus Tagged With: Bekymringsmelding , Fylkeslegen , fylkesmannen , Helgelandssykehuset , Rachel Berg , Tilsynssa Fylkesmannen-i-nordland - Lofot-kommunene kan samarbeide om mye, mye mer. Ber Fylkesmannen og Fylkeslegen undersøke skoletilbudet. Diskuterer felles tjenestetilbud: Inviterer til økt samarbeid mellom kommunene. Vestvågøy vil ha gjeldssenter. Fylkesmannen om masseuttak:. Fylkesmannen i Nordland - Fylkeslege. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Les mer om tilsynsrapporter og søkesiden i egen artikkel . Eldre rapporter finnes i Historisk arkiv . Avgjørelser i tilsynssaker og rapporter i varselsaker har egen søkeside Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene Fylkeslegen i Nordland er en av flere instanser som nå har bedt om at Helsedepartementet gir sykehusene en endelig avklaring på dette punktet. Departementet er ennå ikke ferdig med saken. Blant annet er det reist spørsmål om grensetilfeller, der det kreves flere undersøkelser før det kan gis noe svar på hva som er relevant behandling

Fylkesmann (nordsamisk: fylkkamánni; sørsamisk: fylhkenålma; kvensk: maaherra; før 1. januar 1919 amtmann eller stiftamtmann, og tidligere også sysselmann) er Kongens (og dermed statens) representant i et fylke og har til rådighet en forvaltningsenhet betegnet fylkesmannsembetet.Fra 1. januar 2021 blir tittelen endret til statsforvalter Fylkeslegen gir kommuner lengre svarfrist i en del saker under korona-krisa. Filed Under: Koronaviruset, Nyheter Tagged With: Vega Sjøfarm søkte i 2017 Nordland fylkeskommune om biomasseutvidelse i anlegget på Skogsholmen til 4680 tonn matfisk av laks, ørret og regnbueørret Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende om koronaviruset (coronaviruset)

Fylkesleksikon - Nordland

I 1985 så Nordland fylkesting, fylkesrådmannen, fylkeslegen og Justisdepartementet fram til realisering av planer for slik utvidelse. Finansdepartementet og Statens bygge- og eiendomsdirektorat ville det imidlertid annerledes Fylkeslegen gransker drapet . Fylkeslegen i Nordland har satt i gang gransking av helsetjenesten etter knivdrapet i Bodø Skjemaet krever innlogging via ID-porten. Du blir sendt til ID-porten for innlogging før du kan starte utfylling. Som innlogget bruker kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere

Glad for at fylkeslegen undersøker – NRK Møre og Romsdal

Ansatte - Fylkesmannen i Nordland

Norges fylker (nordsamisk: fylka; sørsamisk: fylhke; lulesamisk: fylkka; kvensk: fylkki) er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene. Norges fylker ble opprettet i 1919 som en fortsettelse av de tidligere amt, men med stort sett nye navn.Det var 20 fylker til 1972, 19 fylker til 2018, 18 fylker til 2020, og fra 1. januar 2020 er Norge inndelt i elleve fylker Les mer om avgjørelser i sakene og søkesiden i egen artikkel og spesielt om varsel om alvorlig hendelse . Eldre avgjørelser finnes i Historisk arkiv Det er fylkeslegen som har tilsynsansvar for samfunnsmedisinske oppgaver i kom.munene. Eller vi trudde det var fylkesle- Veiledingsgruppa i Nordland samlet ved Mannen fra havet, en del av skulpturlandskap Nordland som Bøfjerdingene er svært stolte av. gen. Når man søker på fylkeslegen i Nord.land på Google, så får man ikke treff Fylkesmannen i Nordland - Assisterende fylkeslege - st nr 12/17. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Fylkestinget - Nordland fylkeskommun

Helsetjenester - Fylkesmannen i Nordland

 1. Det er flere måter å søke seg frem til en støtteordning: 1. Ved hjelp av kategoriseringen. 2. Fritekstsøk. Her brukes symbolene *, - og +
 2. Bodø (NTB): Fylkeslegen i Nordland oppretter tilsynssak mot Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) etter at en pasient døde i en kommune i Ofoten i sommer
 3. Fylkeslegen i Nordland har åpnet tilsynssak mot en rekke navngitte leger og sykepleiere i Vestvågøy, etter at 31 år gamle Roy-Martin Lakselvhaug tok livet sitt utenfor sykehuset i mars i år. Familien har hele tiden hevdet at Lakselvhaug døde fordi han ikke fikk hjelp ved den interkommunale legevakten

Knallhard kritikk fra Fylkesmannen: Pasient på Ballangen sykehjem fikk doble doser morfin. Flere pasienter fikk sterke medisiner som ikke var foreskrevet av leg Den oppnevnte vergen til den aktuelle pasienten klaget saken til Fylkeslegen i Nordland i januar 2017. Klagen retter seg mot manglende utførelse av vedtak om lovpålagt pleie for en pasient. - Som vedlegg til klagen er det flere bekymringsmeldinger sendt til Hadsel kommune fra vergen Mandag 3. februar var det informasjonsmøte om corona-viruset for alle kommunene i Nordland i regi av fylkesmannen. Møtet foregikk på Skype, og på agendaen sto en orientering fra fylkeslegen i Nordland, som redegjorde om den kunnskapen man har om viruset per i dag

Hadsel brøt helse- og omsorgstjenesteloven - Vesterålen Online

fylkesmannen i nordland leder leder areal og reindrift leder bod Ved et eventuelt internt opprykk, vil det bli ledig stilling som assisterende fylkeslege og fast stedfortreder for fylkeslegen. Dine arbeidsoppgaver: Du vil ha ansvar for ledelse av avdelingens arbeid,. Fylkesmannen i Nordland, Bodø, Norway. 4,3 k liker dette. Vi virker til Nordlands best Fylkeslegen i Nordland er nå varslet om en ny sak der en pasient ikke fikk ambulanse. Hendelsen skjedde i Sigerfjord for et par uker siden, da en arbeider ble akutt svimmel under arbeid. Er beredskapen god nok i Sortland og Vesterålen, med det antall ambulanser som nå er tilgjengelig? Bildet er fra en tidligere beredskapsøvelse Nå har fylkeslegen fått nok, og ber Statens helsetilsyn gripe inn. Etter en klagestorm fra pasientene, har Helsetilsynet i Nordland gjentatte ganger måttet granske oppførselen til legen, som i. 12 ansatte er også smittet ved sykehuset, der smitten ikke er under kontroll. Nettavisen: Ved Hammerfest sykehus har flere testet positivt på koronaviruset. - Per nå er 12 ansatte smittet, og 120 personer er definert som nærkontakter og satt i karantene, opplyses det på en pressekonferanse.

Liste over Nordlands fylkesmenn - Wikipedi

35 ivrige team-medlemmer i ACT og FACT fra Nordland, Troms og Finnma... rk er samlet til kompetanseheving og erfaringsdeling over to dager i Saltstraumen. Tema som Jobbstøtte (IPS), samtykkekompetanse og ståa i teamene er blitt berørt. Fylkeslegen Morten Juul Sundnes deltok første dagen Fylkeslegen vil granske oppfølging av drapssiktet. Fylkeslege Henning Aanes i Nordland vil undersøke om det har vært for dårlig oppfølging av iraneren som drepte tobarnsmoren Ann-Mari Solås. Bodø (NTB): Fylkeslegen i Nordland har konkludert med at det ikke er begått lovbrudd i behandlingen av en drapstiltalt iransk-norsk 43-åring Regjeringa presenterte idag stortingsmeldinga Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Du kan lese mer om stortingsmeldinga he

Åpner tilsynssak etter respektløs opptreden – NRK

Fylkesmannen i Nordland, Bodø, Norway. 4.4K likes. Vi virker til Nordlands best Fylkesmannen i Nordland, Bodø, Norway. 3,2 k liker dette. Vi virker til Nordlands best Fylkeslegen i Nordland har opprettet tilsynssak på øyelege Jens Kratholm i Narvik etter at pasienter mistet synet etter operasjoner, opplyser NRK. - Saken reiser flere rettslige problemstillinger. Blant er det grunnlag for å vurdere om øyelegen har brutt fem ulike paragrafer i helsepersonelloven, sier konstituert fylkeslege i Nordland Morten Juel Sandnes

Avisa Nordland har vært i kontakt med den ene av de to sykepleierne dette gjelder. Hun ønsker ikke å kommentere at hun er meldt til Fylkeslegen. Den andre sykepleieren har ikke svart på avisa sine henvendelser. I februar i år var det en underskriftskampanje til fordel for Jarand Gjestland Det er ingen grunn til å kritisere Nordland Psykiatriske Sykehus (NPS) etter at en pasient derfra skjøt og drepte to politimenn på øya Austbø på Helgeland, mener Fylkeslegen i Nordland Fylkesmannen i Nordland og Fylkeslegen i Nordland vil i denne rapporten beskrive hvordan kommunene i Nordland har gjennomført Handlingsplan for eldreomsorgen. Rapporten angir status i Nordland for Handlingsplan for eldreomsorgen 5 år etter oppstarten, samtidig som den også vil si noe om årene framover Varsla katastrofe for beitenæringa i Nordland . Birgitta har solgt Tärnaby Fjellhotell: - Det var på tide med et generasjonsskifte, og å gi stafett pinnen videre Hvem vil hva med Leirfjord Koronasyk innlagt på sykehus: - Fikk symptomer som ga økt grunn til bekymrin

I retten fortalte han at det var ham som varslet Fylkeslegen i Nordland om behandlingen 47-åringen fikk, og at behandlingen han fikk i fengselet påførte 47-åringen et betydelig helsetap og. FYSAK-Nordland har på fylkesnivå vært drevet fram gjennom et nært og godt samarbeid mellom fylkeskommunens kulturavdeling, fylkeskommunens helseavdeling, Fylkeslegen, Valnesfjord Helsesportssenter, Nordland Idrettskrets og Friluftslivets Fellesorganisasjon. I samarbeidet med kommunene har fylkesleddet vektlagt å gi bredt anlagt informasjon o Nordland: Rødøy, Nesna, Bø, Øksnes, Evenes, Vega, Flakstad, Moskenes og Andøy. Det er fylkeslegen avgjør hvilke leger som er yrkesaktive i disse kommunene. Du trenger ikke å bo i kommunen for å få slettet gjeld. Slik søker du. Bruk samme søknad som for ettergivelse i Nord-Troms og Finnmark 05:36 @politinordland #Nordland politidistrikt rolig natt for politiet i Nordland.; 05:34 @politinordland Rolig natt i Nordland pd. ; 03:25 @politinordland #Leknes: mann i 40 årene fratatt fk etter mistanke om kjøring i beruset tilstand. Framstilt for lege for bevissikri 02:34 @politinordland Politiet har sjekket bygget. Ingen tegn til innbrudd. 02:18 @politinordland #Bodø: politiet. Fylkeslegen i Nord-Trøndelag vil til bunns i hva som skjedde da en kvinne (69) fra indre Salten døde i Verdal fengsel

Fylkesrådet - Nordland fylkeskommun

I 1998 er Fylkeslegen i Nordland 50 år, arrangerer jubileumskonferanse og får egen spalte i bladet. Den første tyske kirurgen er på plass på Stokmarknes og Nordland Sentralsykehus arrangerer internettkurs for legene med stor respons. Leger og media. Thor Woje om Kundasaken i Avisa Nordland Her følger en oversikt over utvalgte hendelser fra Narvik årene 1900-1999:1900: Narvik har nå 3000 innbyggere.1900: Narvik og omegns Idrætsforening som var byens første sportsklubb ble stiftet. 5 år senere ble foreningen nedlagt.1900: Damiaia i Narvik kunne ta i mot sin første båt.1900: For første gang ble det 1. mai arrangement i Narvik, med 500 mennesker i toget Fylkeslegen i Nordland retter kritikk mot Bodø fengsel etter at en varetektsfange fikk hjerteinnfarkt. Mannen som fikk infarkt er en av de to advokatene som er tiltalt i en stor amfetamin-sak i..

Fylkeslegen I Vestfold Kontakt. Åpent jordvernmøte - spesielt for lokalpolitikere - Grønt La oss takke barna! - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Vi har lovet barn hjelp - Fylkesmannen i Nordland. Fil:Fugløyrogn-lite-Fylkesmannen-i-Vestfold.jpg - Wikipedia Bodø (NTB): Fylkeslege Henning Aanes i Nordland vil undersøke om det har vært for dårlig oppfølging av iraneren som drepte tobarnsmoren Ann-Mari Solås i Bodø tirsdag

Regjeringa presenterte idag stortingsmeldinga Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Du kan lese mer om.. Foreløpig behandler Fylkeslegen de to sakene som enkelttilfeller. I slutten av november uttalte direktør Lars Vorland i Helse Nord at voksenpsykatrien i Nordland mangler psykiatere og. Fylkeslegen i Nordland leste regelverket om helsetilstand og bilkjøring med overivrig nidkjærhet. Resultatet ble at en ung CF'er feilaktig ble fratatt lappen. Både CF-foreningen og CF-senteret fant praksisen ytterst spesiell. Historien sto å lese i Saltenposten 3. mars. Illustrasjon: Statens vegvesen Sendte bekymringsmelding til Fylkeslegen og politikere i Karmøy. Pårørende reagerer på manglende bemanning på sykehjem. Avisa Nordland er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene,. Dette ble ikke besvart,» skrev sykepleieren til fylkeslegen i Nordland noen uker etter episoden. Fikk kjeft . Da ledelsen ved senteret ble kjent med brevet, innkalte de sykepleieren til et møte

Ny fylkeslege i Nordland - NR

Som svar ga jeg tilbakemelding om at jeg mener oppfølgningen jeg har fått i Nordland har vært uansvarlig og feil, og jeg hentydet at jeg ville søke om pasientskade erstatning for feilbehandling. Imidlertid har tidligere fastlege vært i kontakt med Fylkeslegen, og uten å ha møtt meg, har han avgjort at hennes vurdering var riktig Fylkeslegen har oppretta tilsynssak mot Nordlandssykehuset. Hjertesyk pasient må vente månedsvis .Nye spor fra jernalderen oppdaget i Gildeskål! Nærings- og fiskeridepartementet deler ut tillatelser til nye oppdrettsanlegg for tare, uten å stille krav om opprydding. Det vekker reaksjoner. Evenes kommune vil la alle turister som passerer bygda får gartis tilgang til nett HR-ansvarlig ved Nordlandsykehuset i Bodø, Liss Eberg, bekrefter ovenfor TV 2 at de har sendt bekymringsmelding til fylkeslegen i Nordland med beskjed om at det er en uforsvarlig bemanning ved. I følge NRK fikk fylkeslegen i Nordland i går en bekymringsmelding fra sykehuset, som han nå har sendt videre til Statens helsetilsyn. Kvarnes tror det betyr at streiken kan bli avblåst fra i ettermiddag. Del. Flere saker. Foreldrenes gaveregler vekker oppsikt Tirsdag 04.09 2018

Noe som igjen danner grunnlag for at Fylkeslegen i Nordland vurderer å åpne tilsynssak. Familien sier de vil anmelde den interkommunale legevakten og melde vakthavende lege til fylkeslegen Familie klager pasientbehandling til fylkeslegen. 11. februar 2017. Facebook. Twitter. Google+. Pinterest. WhatsApp. Pårørende til en pasient i Sortland kommune mener at deres mor ikke får den helsehjelpen hun trengte. Nå har de klaget til Fylkesmannen i Nordland. I tillegg til kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland,. Helseministeren gjorde et fattig forsøk på brannslukking i tarmkreftkirurgi-saken ved sykehuset i Sandnessjøen, som også nå er under vurdering av Helsetilsynet og fylkeslegen i Nordland. Om han var eller ble fri for «vatten» i forsøket, eller om han hadde eller brukte feil slag «vatten» her er ikke godt å si

Pasient- og brukerombudet i Nordland - helsenorge

Kart og flyfoto over Moloveien 10, 8003 Bodø fra 188 Fylkesmannen i Nordland, Bodø, Norway. 3,4 tusind Synes godt om. Vi virker til Nordlands best Fylkeslegen i Finnmark Damsvei 1, 9800 Vadsø Fylkeslegen i Troms PB 6105, 9291 Tromsø Fylkeslegen i Nordland PB 163, 8006 Bodø KS Troms PB 6604, 9296 Tromsø KS Nordland Sjøgata 21, 8002 Bodø KS Finnmark PB 253, 9711 Lakselv Helse Nord RHF 8038 Bodø Alta kommune PB 1404, 9506 Alta Hammerfest kommune PB 1224, 9616 Hammerfes Fylkeslegen i Nordland: Sykehuspasient var alt for sen med å klage. Har du tenkt å klage på en pasientskade? Da bør du ikke vente for lenge. Nylig fikk en pasient ved Nordlandssykehuset avvist sin klage til fylkeslegen, fordi pasienten var for sen med å sende inn klagen HVORFOR NEKTER FYLKESLEGEN I VEST AGDER Å LA MEG FÅ DISPENSASJON PÅ MITT FØRERKORT PÅ PERSON BIL .JEG FIKK DISP I ROGALAND I 2016 .2 ÅR .JEG GÅR PÅ 4 MG RIVOTRIL FOR MIN EPILEPSI..MITT SISTE ANFALL VAR 2013 Mann, 49 år fra Vest-Agder RUStelefonen svarer: Det er dessverre umulig for oss å si hvilke [

Nå har fylkeslegen åpnet tilsyn. VESTFOLD: Fylkeslegen i Vestfold og Telemark åpner nå tilsynssak etter at en mann i 50-årene døde etter å ha blitt badet i glovarmt vann i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold, skriver VG Troms, Nordland og Buskerud følger på de neste plassene, men ligger langt under. Tallene er så alarmerende at både Fylkesmannen, fylkeslegen og Utdanningsdirektøren oppfordrer kommunene til å handle, og det fort. Nå gjelder det å hindre at enda flere barn får en uholdbar hverdag Saken er meldt Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Nordland av Nordlandssykehusets Distriktspsykiatriske senter (DPS) Lofoten. Tilbake sitter familien. Sorgfulle og sinte for at broren og sønnen ikke fikk hjelp da han trengte det som mest. - Det er grotesk, sier Karin Hansen, mammaen hans. Hun husker godt natten før tragedien Fylkeslegen i Nordland har bedt om en skriftlig redegjørelse. Deretter vil det bli vurdert om det skal opprettes tilsynssak mot mistenkte. Reklame Forbrukerrådet advarer kundene:.

Ventet tre måneder på førerkort – NRK Østlandssendingen

Fylkesordføreren - Nordland fylkeskommun

Så lenge fylkeslegen i Nordland er koblet inn i saken, vil ikke Sollund kommentere saken ytterligere. - Vi skal svare fylkeslegen dersom en henvendelse kommer, sier Sollund. Artikkeltags Les mer om: Nyheter; Se kommentarer. Flere saker. Gå til forsiden. Til toppen Tips oss: 78 42 86 01 Fylkeslegen vil ha svar på hvilken oppfølging Bodø kommune ga 43-åringen. Per Annar Holm . 18. des. 2008 00:03. smp-stories-top-widget. Hjemmesykepleien, fastlegen og Nordlandssykehuset Psykiatri har frist til fredag til å orientere Fylkeslegen i Nordland om hva de gjorde for den drapssiktede 43-årigen. — Varsler tilsynssa På agendaen stod en orientering fra fylkeslegen i Nordland, som redegjorde om den kunnskapen man har om viruset per i dag. «I skrivende stund er det på verdensbasis 17.000 som er smittet, 340 er døde og dødeligheten er ifølge fylkeslegen anslått til to prosent Fylkeslegen hadde ikke tid til å se på saken eller svare. Fire dager senere kontaktet Aftenposten Statens helsetilsyn. Få timer senere ble det bestemt at helsevesenets rolle vil bli gransket. - Vi har forsikret oss om at Fylkesmannen i Nordland har opprettet tilsynssak mot helsetjenesten i Vågan kommune

UDI kritisert for hurtigetablering – NRK Sogn og FjordaneSykehuset i Flekkefjord får kritikk – NRK Sørlandet
 • Thailand i desember.
 • Weisheiten immobilien.
 • Gottesdienstordnung schutzengelkirche eichstätt.
 • Test huawei watch.
 • Ferietrekk ordinært.
 • Test hundefor 2017.
 • 15 min regel skole.
 • Drikkeklar mme.
 • Til kjæresten min.
 • Best paranormal series.
 • Mila kunis child.
 • Aasen bil bruktbiler.
 • Kostymer på h.
 • Pardini 32.
 • Shahrukh khan birthday.
 • Windisch immobilien pöttsching.
 • Schloss linderhof öffnungszeiten.
 • Geografi vg1 sammendrag kapittel 2.
 • Julekonsert lørenskog kirke.
 • Montere epoq kjøkken.
 • Pekebok for litt finere barn.
 • Leveringstid i3s.
 • Kollega som referanse.
 • Baby 16 mnd søvn.
 • Nätdejting bedragare.
 • Holmsbu hytte.
 • Minstepensjon 2017 sats.
 • Eidskog kommune.
 • Veganmisjonen vegisterkaker.
 • Mouth ulcer på norsk.
 • Meaco dd8l tilbud.
 • Løypekart sølden.
 • Hemnet linköping ljungsbro.
 • Anstrengende kryssord.
 • Lasertag kindergeburtstag düsseldorf.
 • Skeiv rygg.
 • 102 dalmatinere norske stemmer.
 • Yamoussoukro elfenbenskysten.
 • Gaveposer gråpapir.
 • Dunvest barn.
 • Konzerte münster heute.